Family Support

Dutch Control staat voor Family Support in de breedste zin van het woord: maximale service zowel op veiligheids- als op dienstverlenend niveau, veiligheid en ontzorgen voor u en uw familie. Maximale support met een minimale beperking van uw vrijheid.

Van EHBO tot alarmsysteem, van de kinderen veilig naar school of naar de hockey tot een personal begeleider of beveiliger, Zo intensief en exclusief als u dat wenst. 
Het family support programma wordt toegesneden op uw specifieke situatie, de inzet van mensen en middelen voor persoonlijke beveiliging en support is maatwerk. Zelfs een zeer intensieve persoonlijke beveiliging kan geruisloos en onzichtbaar worden uitgevoerd.

Family Support bij Dutch Control begint met een Security Risk Assessment. De assessment analyseert, beoordeelt op een objectieve manier uw situatie. Wij inventariseren uw wensen met betrekking tot veiligheid en analyseren uw huidige beveiliging. Rekening houdend met uw (woon-) omgeving stellen we een advies samen van waaruit wordt gekeken naar de mogelijkheden die Dutch Control u kan bieden om de veiligheid voor u en uw omgeving te verbeteren.

Elk specialisme van Family Support wordt verzorgd door uitstekend opgeleide professionals met veel ervaring. Onze medewerkers hebben veelal een achtergrond bij defensie / politie en opereerden binnen professionele veiligheidsteams.