Gronddetectie

GPS is een onzichtbaar ondergronds detectiesysteem waar Dutch Control mee werkt en wat gebaseerd is op het meten van drukverschillen in de bodem, die ontstaan wanneer indringers het detectieveld benaderen en oversteken. 

Naar gelang uw woonomgeving wordt GPS aangebracht in de buitenste randen, perimeters of hekwerk van uw terrein en voordat de indringer bij uw huis is, is er al een melding naar u via telefoon of sms, en/of (stil) alarm en/of alarmcentrale of opsroom van Dutchcontrol. Naar gelang uw woonomgeving is het ook mogelijk om GPS toe te passen voordat de indringer over uw perimeter is.

GPS is ook koppelbaar aan de modernste infrarood en warmtebeeld camera’s, dat wil zeggen dat deze camera zich zal bewegen naar de plaats waar de indringer het gronddetectie systeem heeft gepasseerd.
Het is toepasbaar in diverse soorten bodems zoals zand, klei, grind, gras, bestrating en asfalt.

De toepasbaarheid en flexibiliteit van het systeem wordt door geen enkel ander systeem geëvenaard.
Door zijn passieve werking heeft het systeem geen last van omgeving- en weersinvloeden en is het niet op te sporen met behulp van andere apparatuur. 

Een niet te verwaarlozen post bij grotere afstanden.